SKELBIAMA PAKAITINIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO ATRANKA

Pakaitinio valstybės tarnautojo atranką organizuojanti įstaiga: Jonavos rajono savivaldybės administracija.

Pakaitinis valstybės tarnautojas Turto skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)  (Pareigybės lygis – A, Pareigybės kategorija –10).

Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo ar ekonomikos krypties; turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą viešojo administravimo srityje; savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, skyriaus nuostatais; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Valdytojų veiklos priežiūrą ir kontrolę; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; mokėti valdyti, kaupti, sisteminti bei apibendrinti informaciją; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo bei apskaitos taisykles;  savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbinę veiklą.

Pretendentas, norintis dalyvauti atrankoje, turi būti išlaikęs bendrųjų gebėjimų testą. Asmenys, norėdami dalyvauti atrankoje,  atranką  organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu www.testavimas.vtd.lt iki 2018 m. vasario 23 d. įskaitytinai privalo pateikti:

prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

gyvenimo aprašymą;

užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Išsamesnė informacija:  tel.: (8-349) 50086, sigita.cepiene@jonava.lt.

 

 


Komentarų dar nėra. Būk pirmas.