PAKAITINIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO ATRANKA

Pakaitinio valstybės tarnautojo atranką organizuojanti įstaiga: Jonavos rajono savivaldybės administracija

                      Pakaitinis valstybės tarnautojas  Bukonių seniūnijos seniūno pavaduotojas (karjeros valstybės tarnautojas)  (Pareigybės lygis – B, Pareigybės kategorija –9).

Specialieji reikalavimai:   turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą bei personalo valdymą; mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą; turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; išmanyti dokumentų rengimo, forminimo ir raštvedybos taisykles.

                      Pretendentas, norintis dalyvauti atrankoje, turi būti išlaikęs bendrųjų gebėjimų testą. Asmenys, norėdami dalyvauti atrankoje,  atranką  organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu www.testavimas.vtd.lt iki 2017 m. rugpjūčio 14 d. įskaitytinai privalo pateikti:

  • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  • gyvenimo aprašymą;
  • užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Išsamesnė informacija:  tel.: (8 349) 500 86, el. p. sigita.cepiene@jonava.lt.

 


Komentarų dar nėra. Būk pirmas.