KONKURSAS JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO SEKRETORIATO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGOMS UŽIMTI

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Jonavos rajono savivaldybės taryba

Tarybos ir mero sekretoriato vyriausiasis specialistas

(Pareigybės lygis – A, pareigybės kategorija – 10).

 

Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą, humanitarinių mokslų studijų srities, išsilavinimą; turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą viešojo administravimo srityje; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnyba ir viešuoju administravimu, vietos savivaldą reglamentuojančiais teisės aktais, išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles; mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis (MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer); savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą.

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema), adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:

  1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
  2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
  3. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.

Išsamesnė informacija: tel.: (8 349) 500 86, sigita.cepiene@jonava.lt


Komentarų dar nėra. Būk pirmas.