INFORMACIJA GYVENTOJAMS DĖL KIAULIŲ NAIKINIMO AFRIKINIO KIAULIŲ MARO ŽIDINYJE

 

        Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Jonavos padalinys informuoja, kad afrikinio kiaulių maro židinyje ŽŪB „Beržų kompleksas" Šilų k., Šilų sen., Jonavos r. sav., vyksta nugaišintų kiaulių laidojimas ūkio teritorijoje. Kiaulės užkasamos vietoje, dar 2012 metais suderintoje su Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

    Prieš pradedant kiaulių užkasimą, buvo atliktas kontrolinis tranšėjos kasimas. Įsitikinus, kad duobėje (5-7  metrų gylyje)  gruntas yra nelaidus vandeniui, vyrauja molis-priemolis, buvo dar kartą kreiptasi į Geologijos tarnybą dėl išaiškinimo apie gyvūnų laidojimo vietos saugų įrengimą.

Iš jos gautas patikinimas, kad paruošta gyvūnų gaišenų užkasimo vieta nepatenka į gėlo požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonas bei šioje vietoje nėra kietųjų naudingųjų iškasenų telkinių.

      Atsižvelgus į Šilų gyvenvietės gyventojų nuogąstavimus dėl galimo šulinių vandens užteršimo, imami iš arčiausiai esančių sodybų šulinių vandens mėginiai.

                      Vanduo bus tiriamas dėl mikrobiologinio ir cheminio užterštumo. Šie tyrimai bus kartojami po AKM židinio sunaikinimo, tikslu įsitikinti, ar vandens kokybė šuliniuose nepablogėjo.

                     

                     

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Jonavos valstybinės maisto ir veterinarijos

 tarnybos viršininkė Diana Daina Šutovienė

 

                                                                                                            


Komentarų dar nėra. Būk pirmas.